NPK NA UY NUÔI TRÁI 20-8-26+TE
NPK NA UY NUÔI TRÁI 20-8-26+TE

NPK NA UY NUÔI TRÁI 20-8-26+TE

  • Mã số phân bón: 05646
  • Quyết định lưu hành: Cục BVTV-Bộ Nông Nghiệp Cấp
  • Đóng gói: Phân 3 màu
  • Hạt nhân:
  • Trọng lượng: 50 kg
Tên Hàm lượng Độ ẩm
Nitrogen _ Đạm (N) 20% 5%
                Lân (P) 8%  
                Kali (K) 26%  

Logo F1
6 Tác động kép trực tiếp lên đất và cây trồng
01. TĂNG TRƯỞNG: Nitrogen-Nitơ (N) thúc đẩy sự phát triển của cây trồng, Cây Khoẻ, cành vươn mạnh
02. XANH BỀN: N_Phosphrus (P) cho phép cây thiết lập hệ thống nên tảng vững chắc cho rễ, chồi, lá xanh
03. RỄ KHOẺ: P_Trace element "Chất dinh dưỡng năng lượng", tạo nền tảng cho sự phát triển của rễ
04. HẤP THỤ: N-P-K Bo, Cu, Zn, Mn,Mg,S,Ca ở dạng cân bằng giúp tăng hiệu suất sử dụng phân bón
05. KHÁNG BỆNH: Potassium(K) cải thiện hiệu quả sử dụng nước trong tế bào và hỗ trợ phát triển khả năng phục hồi chống lại bệnh tật
06. NĂNG SUẤT: Nitrogen(N)-Potassium(K) cân đối sẽ mang lại cây trồng khỏe mạnh và năng suất, chất lượng vượt trội

Mô tả sản phẩm và công nghệ:

Phân bón NPK phức hợp chứa đầy đủ các loại dưỡng chất trong.Phân bón NPKNA UYphức hợp  có bổ sung vi lượng dưỡng chất Đạm, Lân, Kali và bổsungtrungvi lượng Bo, Cu, Zn, Mn,Mg,S, một dưỡng chất thiết yếu để nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng.sản phẩm này phù hợp cho các tất cả các loại cây trồng giai đoạn cây, con, kinh doanh nuôi trái, củ, quả non, đầu mùa mưa. 

Lợi điểm mang lại cho cây Thanh Long: hạn chế rụng trái, trái lớn nhanh, trái to tròn, màu sắc đẹp, hạn chế nức trái, tỷ lệ hàng cồ cao,  không xuống cành khi thu hoạch.

Hướng dẫn sử dụng:

CÂY TRỒNG CÁC GIAI ĐOẠN
CÂY CON TRƯỚC RA HOA TRÁI NON TRÁI LỚN TRƯỚC THU HOẠCH PHỤC HỒI SAU THU HOẠCH
- Cây thanh long 100kg/ha 500gr/cây 500gr/cây     500gr/cây
- Cây ăn trái 100kg/ha 500gr/cây 500gr/cây 500gr/cây 500gr/cây