NPK NAUY  VƯƠN CÀNH
NPK NAUY  VƯƠN CÀNH

NPK NAUY VƯƠN CÀNH

  • Mã số phân bón: 05598
  • Quyết định lưu hành: 450/QĐ_BVTV_PB / Cục BVTV-Bộ Nông Nghiệp cấp
  • Đóng gói: sản phẩm được đóng gói trong bao PE
  • Trọng lượng: 50 kg

Thành phần:

Tên Hàm lượng Độ ẩm
Nitrogen_Đạm (N) 20% 5%
             Lân (P) 12% 5%
              Kali (K) 8% 5%

- Trái lớn nhanh

- Hạn chế rụng trái non

- Cành vươn mạnh - Lá xanh dày

- Tạo bộ cành mới cho mùa vụ năm sau

Logo F1
6 Tác động kép trực tiếp lên đất và cây trồng
01. N_Nitrogen hiệu suất cao: GIÚP PHỤC HỒI VƯỜN SAU THU HOẠCH-CÂY TĂNG TRƯỞNG NHANH
02. N-P_Phosphorous cân đối: TĂNG KHẢ NĂNG HẤP THỤ-CÀNH VƯƠN MẠNH LÁ DÀY-LÁ XANH BỀN
03. N-P-K_Potassium hữu hiệu: GIÚP HẠN CHẾ RỤNG TRÁI-TRÁI LỚN NHANH-TO TRÒN ĐỀU- TO NHÂN CHẮC HẠT-NẶNG HẠT
04. N-P-K-Mumti_trace element: VI LƯỢNG CÂN ĐỐI GIÚP TĂNG KHẢ NĂNG LUÂN CHUYỂN DƯỠNG CHẤT.
05. ROOT_Mumti element: HỖN HỢP VI LƯỢNG CÂN BẰNG GIÚP RỄ GIÀ KHOẺ-RỄ NON RA NHIỀU

Hướng dẫn sử dụng:

  • Cà phê, cà cao: 350-400 kg/ha/lần bón
  • Hồ tiêu: 200-300 g/nọc
  • Cây trồng khác: 300-400 kg/ha/lần bón.
  • Thời gian sử dụng: 2 năm  kể từ ngày sản xuất